Polish PL English EN Russian RU

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Satysfakcja Klienta, spełnianie jego potrzeb i oczekiwań, zobowiązanie do ochrony środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom do środowiska jest integralnym elementem filozofii biznesowej SULTOF sp. z o.o.

Zarząd SULTOF sp. z o.o. prowadzi działalność ukierunkowaną na dostarczanie wyrobów o najwyższej jakości i w konkurencyjnych cenach, spełniających wymagania Klienta, z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań prawnych i innych związanych z ochroną środowiska.

Powyższe zobowiązania są realizowane poprzez:

  • stałe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów,
  • ciągłe redukowanie liczby reklamacji,
  • monitorowanie potrzeb klientów,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych z zakresu ochrony środowiska,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko w wyniku emisji do powietrza, wód, gruntu,
  • optymalizację gospodarowania surowcami, materiałami, energią i wodą,
  • stałe mobilizowanie pracowników w działania związane z jakością i ochroną środowiska,
  • ciągłe doskonalenie wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i środowiskiem.

Polityka jest dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania założeń niniejszej Polityki ZSZ.

Polityka poddawana jest systematycznemu przeglądowi jej przydatności i adekwatności przez Zarząd SULTOF sp. z o.o. i w razie konieczności jest aktualizowana.