Polish PL English EN Russian RU

Obiegi zamknięte

Obiegi zamknięte i recykling wody 

Obiegi zamknięte wody stosowane są w celu zmniejszenia ilości powstających ścieków, a także redukcji zużycia czystej wody. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala nie tylko na dużą oszczędność pieniędzy, ale także ograniczenie wykorzystania tego cennego surowca. Dlatego obiegi zamknięte mają duże znaczenie w kwestii ekologicznej.  

Zadaniem takiego systemu jest uzdatnienie cieczy, która została zużyta podczas mycia samochodu tak, aby można było wykorzystać ją ponownie. W celu recyklingu wody stosuje się różnego rodzaju instalacje pozwalające na jej ponowne wykorzystanie w myjni. 

Obiegi zamknięte wody w SULTOF

W SULTOF wiemy, jak ważna jest troska o środowisko naturalne i jak cennym surowcem jest woda. Dlatego zaprojektowaliśmy urządzenie, które umożliwia jej recykling. Nazwaliśmy je Bioclean, ponieważ uzdatnia on nawet silnie zanieczyszczone ścieki, które pochodzą z myjni samochodowych, a także warsztatów oraz stacji benzynowych.  

Bioclean funkcjonuje na bardzo podobnej zasadzie jak tradycyjna oczyszczalnia ścieków, która zajmuje się recyklingiem wody. Urządzenie to charakteryzuje się wysoką wydajnością i pozwala na usunięcie w obiegu zamkniętym wszelkich zanieczyszczeń związanych z funkcjonowaniem samochodu. Zalicza się do nich: paliwo, środki myjące i konserwujące pojazdy, oleje mineralne oraz różnego rodzaju smary. Tego typu zanieczyszczenia różnią się od tych, które usuwane są w procesie standardowego uzdatniania i recyklingu wody przez wodociągi miejskie.  

Obieg zamknięty wody realizowany przez nasze autorskie urządzenie Bioclean oparty jest nie tylko o tradycyjne technologie oczyszczania, ale również te z wykorzystaniem specjalnych kultur bakterii, które stosowane są do zwalczania skutków katastrof tankowców. Organizmy te są znacznie bardziej skuteczne i wydajne niż zwykłe rozkładające związki ropopochodne bakterie, jakie wykorzystują tradycyjne obiegi zamknięte wody. Stosowane przez nas mikroorganizmy są nieszkodliwe dla środowiska i posiadają wszelkie odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Jak działa obieg zamknięty wody w systemie Bioclean?

Recykling wody wykorzystany w instalacji Bioclean przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest skierowanie ścieków do osadnika szlamu, w którym wszelkie większe zanieczyszczenia takie jak np. piasek zostają zatrzymane. Następnie do cieczy dodawane są bakterie i przedostaje się ona do kolejnych odpowiednio dobranych pojemników w obiegu zamkniętym wody. W ostatnim z nich jest napowietrzana za pomocą specjalnej dyszy i odprowadzana do pierwszego osadnika.  

Obieg zamknięty wody umożliwia równomierne natlenienie ścieków. Jest to bardzo ważne, ponieważ zostają do nich wprowadzone bakterie. Aby mogły się, rozwijać żerując na substancjach ropopochodnych i rozkładać je, potrzebują tego pierwiastka. Mikroorganizmy te oczyszczają ciecz w osadnikach, w których na dno opadają produkty rozpadu związków organicznych. 

W naszym systemie, w którym wykorzystujemy obieg zamknięty wody, stosujemy również niezwykle skuteczny filtr oparty o hydrocyklon, który eliminuje zawiesiny ze ścieków. Dzięki starannie dobranym technologiom opartym o połączenie biologicznych procesów rozkładu zanieczyszczeń, a także fizykochemicznych nasze urządzenia gwarantują skuteczny recykling wody.

System Bioclean wyróżnia się poprzez:

 • niskie koszty inwestycyjne,
 • niskie koszty eksploatacyjne (nie jest wymagane dodawanie żadnych chemikaliów, zużywana jest jedynie energia elektryczna i raz w roku szczep bakterii),
 • skuteczny i szybki rozkład biologiczny nawet najbardziej stabilnych emulsji wodno-olejowych oraz większości chemikaliów i zanieczyszczeń organicznych,
 • wydajność dostosowaną do potrzeb – od kilku do kilkudziesięciu m³ wody/godz.,
 • możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami myjni (w tym samoobsługowymi) dowolnego dostawcy,
 • bezwonność ścieków (wysoka zawartość tlenu, uniemożliwiającą rozwój bakterii beztlenowych),
 • bezserwisową obsługę (nie występuje czyszczenie filtrów, złoża piaskowego, nie trzeba dbać o uzupełnianie chemikaliów, itp.) z pełną informacją w pamięci sterownika o powstałych nieprawidłowościach w pracy,
 • zabezpieczenie przed sytuacjami nietypowymi (np. brak wody w obiegu).
 • funkcjonalną i praktyczną konstrukcję.
sultof obiegi zamkniete

Urządzenie Bioclean składa się z:

 1. Zbiornika reaktora ze specjalnie dobranym filtrem odśrodkowym – hydrocyklonem.
 2. Obudowy z kompletnym orurowaniem.
 3. Programowalnego sterownika automatycznego z możliwością przejścia na sterowanie ręczne.
 4. Pompy ssącej podającej wodę na urządzenie oraz ssąco/tłoczącej podającej wodę na myjnię.
 5. Dyszy napowietrzającej.

Zastosowanie i dane techniczne

Model OZW5S – do myjni portalowych oraz portalowo-tunelowych

Zasilanie ok. 3 kW, wydajność 3000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 2000 l/h bezciśnieniowo

Model OZW15S – do myjni tunelowych i do pojazdów ciężarowych

Zasilanie ok. 5 kW, wydajność 7000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 8000 l/h bezciśnieniowo

Model OZW30S – do wysokowydajnych myjni tunelowych i potokowych

Zasilanie 6 kW, wydajność 15000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 15000 l/h bezciśnieniowo