Polish PL English EN Russian RU

ISO

ISO 9001

Dążąc do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w lipcu 2006 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001. Od tego momentu wszystkie nasze działania odbywają się zgodnie z ustalonymi procedurami, których celem jest spełnienie wymagań i utrzymanie zadowolenia Klientów na wysokim poziomie. Stawiamy sobie za cel doskonalenie oferowanych rozwiązań, opracowywanie nowych systemów wychodzących naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów oraz pomoc w zakresie dostosowywania istniejących rozwiązań do zmieniających się możliwości technicznych i technologicznych. Cele te pragniemy realizować poprzez m.in. oferowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, projektowanie i budowę systemów do nietypowych adaptacji, prowadzenie świadomej i otwartej polityki obsługi Klienta, opartej na rzetelnej wymianie informacji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Numer Certyfikatu 5565
ISO 9001, ISO 14001

iso 1

ISO 14001

Zachęceni sukcesami ISO 9001 i zdecydowaną poprawą jakości naszych usług związanymi z wdrożeniem tego systemu w SULTOF, w kwietniu 2015 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001. Ekologia i dbałość o środowisko jest dla nas bowiem ważnym wyznacznikiem w rozwoju firmy.

Numer Certyfikatu 5565
ISO 9001, ISO 14001

iso 1

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Satysfakcja Klienta, spełnianie jego potrzeb i oczekiwań, zobowiązanie do ochrony środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom do środowiska jest integralnym elementem filozofii biznesowej SULTOF sp. z o.o.

Zarząd SULTOF sp. z o.o. prowadzi działalność ukierunkowaną na dostarczanie wyrobów o najwyższej jakości i w konkurencyjnych cenach, spełniających wymagania Klienta, z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań prawnych i innych związanych z ochroną środowiska.

Powyższe zobowiązania są realizowane poprzez:

  • stałe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów,
  • ciągłe redukowanie liczby reklamacji,
  • monitorowanie potrzeb klientów,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych z zakresu ochrony środowiska,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko w wyniku emisji do powietrza, wód, gruntu,
  • optymalizację gospodarowania surowcami, materiałami, energią i wodą,
  • stałe mobilizowanie pracowników w działania związane z jakością i ochroną środowiska,
  • ciągłe doskonalenie wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i środowiskiem.

Polityka jest dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania założeń niniejszej Polityki ZSZ.

Polityka poddawana jest systematycznemu przeglądowi jej przydatności i adekwatności przez Zarząd SULTOF sp. z o.o. i w razie konieczności jest aktualizowana.