Polish PL English EN Russian RU

Polityka prywatności SULTOF ? ochrona danych osobowych (?RODO?)

Szanowni Państwo,

w SULTOF sp. z o.o. przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dlatego też gromadzimy tylko minimum niezbędnych informacji pomagających nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby, dostosowywać ofertę do Państwa oczekiwań oraz w pełni realizować nasze zobowiązania wobec Państwa. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Do dnia 25 maja 2018 r. przetwarzaliśmy dane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gdzie przesłanie/przekazanie ich do naszego biura równało się wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w rozumieniu ww. Ustawy.

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje nowa regulacja, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Aby zapoznać Państwa z jej wdrożeniem i regułami odnoszącymi się do działalności SULTOF sp. z o.o. przygotowaliśmy poniższą informację.

I. Administratorem Państwa danych osobowych (Administrator) jest: SULTOF sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 54N, 05-500 Stara Iwiczna, NIP: 118-00-26-029, KRS 0000683864 (SULTOF, spółka).

II. W celu kontaktu w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o wiadomość e-mail na adres: rodo@sultof.pl(link sends e-mail)

III. SULTOF nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, działalności spółki bowiem nie wymaga powołania takiego stanowiska

IV. SULTOF w swojej działalności korzysta z usług tzw. ?procesorów? – osób, które w naszym imieniu i na nasze zlecenie przetwarzają Państwa dane, czyli np.: osoby świadczące usługi księgowe, marketingowe, handlowe, IT ? podmioty te posiadają specjalne upoważnienia do przetwarzania danych i zostały zobowiązane do przestrzegania zasad RODO i reguł ochrony danych ustalonych w SULTOF.

V. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez SULTOF będzie różny w zależności od celu przetwarzania i ? niezależnie od zasady minimalizmu przetwarzania danych (tj. minimum danych do realizacji celu), do jakiej się stosujemy ? może obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę działalności,
 • firmę spółki,
 • NIP,
 • adres stacjonarny, siedziby,
 • adres e-mail,
 • branżę, w jakiej Państwo pracujecie,
 • dział, w jakim Państwo pracujecie,
 • stanowisko, na jakim Państwo pracujecie,
 • numer telefonu,
 • dane dotyczące ruchu na naszej stronie internetowej,
 • historię dotychczasowych umów czy zamówień.

VI. Państwa dane są zbierane poprzez: kontakt osobisty, kontakt telefoniczny, kontakt przez stronę internetową SULTOF, pliki cookies (o czym dalej), zapytania internetowe (e-mail, strona WWW), dane dostępne publicznie (jak: strony WWW, rejestry publiczne), usługi podmiotów udostępniających dane osobowe (jak: firmy pośredniczące w kontaktach przedsiębiorców).

VII. Państwa dane są przetwarzane w celach wskazanych na wstępie: ofertowanie, zapytania, realizacja zapytań, potrzeb, umów, realizacja zakupów lub sprzedaży oraz w celach statystycznych.

VIII. SULTOF nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż to niezbędne do realizacji celu zebrania danych, co przeważnie oznaczać będzie wyczerpanie wszelkich potencjalnych roszczeń z tytułu łączących nas stosunków formalno?administracyjno?prawnych (realizacja umowy, usługi gwarancyjne, przedawnienie roszczeń, wymogi prawno-podatkowe, informacja o zakończeniu działalności).

IX. Państwa dane są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

X. Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o:

 • niezbędność do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (np. wysłanie oferty, odpowiedź na zapytania, realizacja umowy, fakturowanie),
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SULTOF lub przez stronę trzecią (np. postępowania w celu realizacji zobowiązań umownych),
 • zgodę na przetwarzanie w określonym celu (jeśli jest taka potrzeba) – zgoda może być przez Państwa w każdej chwili wycofana (co dotyczy też zgód dotychczas wyrażonych, chyba że przetwarzanie jest dozwolone zgodnie z zasadami zgodności przetwarzania z prawem na podstawie art. 6 ust. RODO).

XI. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu w zakresie Państwa danych osobowych prawo do:

 • żądania od SULTOF jako Administratora danych: potwierdzenia faktu przetwarzania, źródle pozyskania, dostępu, sprostowania, uzupełnienia, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

XII. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy: zwłaszcza dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom klienta pocztowego. W takim przypadku dochowamy staranności, by dane zostawały przekazywane jedynie takim podmiotom, którzy zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

XIII. SULTOF posługuje się plikami typu ?cookies?, czyli tzw. ?ciasteczkami?. Wyjaśniamy, że są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania naszego serwisu przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana.
Zebrane dane służą SULTOF do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
Cookies sesyjne ? tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.
Cookies stałe ? ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z serwisu i są przechowywane przez dłuższy czas (np. przechowują ciasteczko z informacją o wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies przez nasz serwis.
Cookies zewnętrzne ? pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na sultof.pl wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu.
Cookies reklamowe ? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W związku z korzystaniem z ?ciasteczek? możemy tym z Państwa, których dane kontaktowe pozyskaliśmy ww. drogą wysyłać tzw. niezapowiedziane wiadomości, pod pojęciem, których rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu, usług i produktów (np. zmiany teleadresowe, wewnętrzne promocje, informacje o nowościach itp.), wiadomości niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje typowo komercyjne. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe. Ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. Jeśli nie życzycie sobie Państwo otrzymywania tego typu wiadomości, prosimy poinformować nas o tym, kontaktując się na adres rodo@sultof.pl