Polski English French German Russian

Osadniki i separatory

Separatory koalescencyjne TYP BEWA-SK

Przeznaczenie

Separatory koalescencyjne BEWA-SK stosuje się do oddzielania substancji ropopochodnych wszędzie tam gdzie mogą się one pojawić m. in. w ściekach technologicznych z myjni samochodowych. W myjniach pracują one często, jako element składowy układu zamkniętego obiegu wody.

Budowa

Obudowę separatora koalescencyjnego BEWA-SK stanowi zbiornik żelbetowy odlewany w całości wg normy DIN 4281. Dodatkowo ściany wewnętrzne pokryte są powłoką odporną na działanie substancji ropopochodnych, co gwarantuje 100 % szczelność zbiornika. Takie wykonanie gwarantuje największą trwałość oraz łatwość posadowienia separatora ograniczając np. problemy z wypływaniem często spotykane przy urządzeniach z tworzyw sztucznych. Wewnętrzne elementy wykonane są z wysokojakościowej stali kwasoodpornej. Filtr koalescencyjny (wkład) jest wykonany z tworzywa sztucznego. Wszystkie otwory przyłączeniowe wyposażone są w olejoodporne uszczelki. Separator wyposażony jest standardowo w system zabezpieczający, który automatycznie zamyka odpływ do kanalizacji w momencie przepełnienia się olejem. 

W przypadku konieczności dostosowania włazu do rzędnej terenu, jako nadbudowę stosuje się trwałe kręgi żelbetowe łączone na uszczelkę. Do zamknięcia używane są pokrywy żelbetowe z włazami żeliwnymi o nośności 15 lub 40 t.

Montaż

Montaż należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami prawa. Wykopy pod separatory należy wykonać w zależności od wybranego typu. W przypadku gruntu mokrego należy zastosować oszalowanie zapobiegające osuwaniu się ścian wykopu i przeprowadzić odwodnienie. W przygotowanym wykopie należy ustawić zbiornik, podłączyć rury, ustawić pokrywę, a następnie zasypać wykop uważając, aby nie uszkodzić rur. W przypadku występowania wód gruntowych ściany zewnętrzne separatora należy dodatkowo pokryć powłoką wodoodporną.

Eksploatacja

Prawidłowe działanie separatora wymaga odpowiedniej eksploatacji i przeprowadzania okresowych przeglądów.

Usuwaniem zanieczyszczeń zgromadzonych w separatorze i osadniku powinny zajmować się koncesjonowane (z listy Wojewody) przedsiębiorstwa wyposażone w specjalistyczne urządzenia.

W trakcie opróżniania separatora należy zachować odpowiednią, wymaganą przepisami procedurę. Wymagane jest również systematyczne czyszczenie wkładu koalescencyjnego oraz kontrola jego stanu. Po dokonaniu czynności konserwujących należy uzupełnić separator wodą (jest to szczególnie istotne, jeśli separator jest elementem układu zamkniętego obiegu wody w myjni).

Oferowane przez nas separatory posiadają aprobatę techniczną

Nr 131/2000 Instytutu Ochrony Środowiska