Polski English French German Russian

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

12 Lipiec, 2014 - 16:49 -- admin
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Strategia CSR
Rozpoczynamy w Spółce wdrożenie projektu
CSR — Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Uprzejmie informujemy Państwa, że w maju 2014 r. rozpoczęliśmy w Spółce wdrażanie projektu CSR ( ang. Corporate Social Responsibility). CSR to strategia zarządzania, zgodnie z którą SULTOF w swoich działaniach uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności P.T. Klientami.

Więcej informacji na stronie: http://www.sultof.pl/csr.html
i pod linkiem CSR po prawej stronie górnego menu.