Polski English French German Russian

Nowa opcja mycia ciśnieniowego dla myjni tunelowych

W marcu firma Istobal wprowadziła nowe rozwiązanie przeznaczone do myjni tunelowych. Jest to wolnostojąca bramka wysokociśnieniowa.  Na bramce zamontowany jest układ pięciu wysokowydajnych dysz - trzy na górze i po jednej bocznej, zamontowanych na obrotowych podstawach dając bardzo wysoką skuteczność czyszczenia. Dysze skierowane są w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdu i poruszają się z boku na bok i góra – dół, pokrywając swoim zasięgiem całość pojazdu. Układ zasilany jest pompą 80 bar o mocy 12 kW i wydatku 84 l/min.

Myjnia tunelowa - moduł mycia cisnieniowego