Polski English French German Russian

Nagrody i certyfikaty

SULTOF

ISO 9001

Dążąc do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w lipcu 2006 roku Certyfikat_ISO_9001_Sultof_PL wdrożyliśmy system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001. Od tego momentu wszystkie nasze działania odbywają się zgodnie z ustalonymi procedurami, których celem jest spełnienie wymagań i utrzymanie zadowolenia Klientów na wysokim poziomie. Stawiamy sobie za cel doskonalenie oferowanych rozwiązań, opracowywanie nowych systemów wychodzących naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów oraz pomoc w zakresie dostosowywania istniejących rozwiązań do zmieniających się możliwości technicznych i technologicznych. Cele te pragniemy realizować poprzez m.in. oferowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, projektowanie i budowę systemów do nietypowych adaptacji, prowadzenie świadomej i otwartej polityki obsługi Klienta, opartej na rzetelnej wymianie informacji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

ISO 14001

Dążąc do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w kwietniu 2015 roku Certyfikat_ISO_14001_Sultof_PL wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001.

 

 

 

 

 

 

 

CWB 2011

W dobie powszechnego stosowania odroczonych płatności, problemem stają się zatory płatnicze. Zjawisko jest szczególnie niebezpieczne dla małych i średnich firm, które za skutki braku płynności finansowej odpowiadają całym swoim majątkiem. Na rynku coraz większą wartość zyskują kontrahenci, których dane finansowe dają gwarancję wysokiego poziomu płynności.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe Certyfikat Wiarygodności Biznesowejwyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
Otrzymanie Certyfikatu to prestiżowe wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.

ISTOBAL

ISO 9001

Dbałość, o jakość jako naczelna zasada firmy Istobal, nie jest tylko wymogiem rynku Certyfikat_ISO_9001_Istobalczy sloganem reklamowym, lecz ugruntowaną tradycją w firmie, której korzenie sięgają 1950 roku. Istobal, jako jedna z pierwszych firm hiszpańskich otrzymał Certyfikat ISO 9001, świadczący o stosowaniu procedur zapewniających wysoką jakość urządzeń. Miało to miejsce w 1996 roku.

Jakość w Istobalu to nie tylko Certyfikat, to przede wszystkim sposób pracy. Z tego powodu tradycyjna kontrola jakości została zastąpiona systemem zintegrowanym, pozwalającym na bardzo wczesne eliminowanie nieprawidłowości. Każdy dział produkcji jest jednocześnie wyspecjalizowanym działem kontroli jakości. Kontrolerzy, osoby koordynujące, dwa wewnętrzne laboratoria – badają i analizują poszczególne nieprawidłowości, w celu znalezienia przyczyn i ich zapobieganiu w przyszłości.

ISO 14001

Jedną z naczelnych zasad, jaką kieruje się Istobal w swojej działalności jest dbałość o Certyfikat_ISO_14001_Istobalśrodowisko naturalne. Wyrazem tego jest produkcja urządzeń, w sposób oszczędzający zasoby naturalne i w minimalny sposób oddziaływujący na środowisko.

Znalazło to odzwierciedlenie w uzyskaniu w Certyfikatu ISO 14001 – dla firmy przestrzegającej procedur w ochronie środowiska.

Troska o środowisko i warunki pracy jest również widoczna w rozwiązaniach konstrukcyjnych naszych urządzeń. Do minimum zredukowaliśmy poziom hałasu, stosujemy bardzo nowoczesne i oszczędne systemy dozowania środków chemicznych oraz wyposażamy nasze myjnie w obiegi zamknięte wody. W naszej ofercie znajdują się bardzo wydajne biodegradalne środki chemiczne.