Porównanie myjni bezdotykowych

Myjnia bezdotykowa AVANT - modułowa i kontenerowa Myjnia bezdotykowa BASIC CA1100 zimnowodna Myjnia bezdotykowa BASIC CA1500 gorącowodna Myjnia bezdotykowa BASIC 4CA2100
Liczba stanowisk 2-8 1 1 1
Liczba programów (standardowe) 4 3 4 5
Liczba programów (opcjonalne) 8 4 5 6
Szerokość (metry) 0,905 0,52 0,90 0,851
Wysokość (metry) 1,91 0,62 1,50 1,82
Długość (metry) 0,76 1,58 2,00 1,43