Polski English French German Russian

Wytyczne projektowe

Wytyczne projektowe stanowią zespół wskazówek, rysunków i danych technicznych instalowanych urządzeń potrzebne do zastosowania w konkretnym projekcie budowlanym i instalacyjnym.

Zaleca się konsultowanie z działem technicznym firmy SULTOF, wszelkich stosowanych innych rozwiązań w tej dziedzinie.

Przed przekazaniem projektu do zatwierdzenia należy przekazać do sprawdzenia do SULTOF przygotowane rysunki. Pozwoli to, na wychwycenie większości pomyłek i błędów lub braków w projekcie jeszcze na wstępnym etapie realizacji inwestycji.

Przedstawiane w opracowaniach rozwiązania techniczne i technologiczne myjni są materiałami przeznaczonymi dla klientów i projektantów wykonujących projekty oraz adaptujących projekty typowe myjni i będą pomocne na etapie wyboru konfiguracji (ilość stanowisk, typ myjni, rodzaj i wielkość pomieszczenia technicznego). Przedstawione w części rysunkowej podstawowe wymiary w planie pozwolą na wstępną lokalizację myjni w terenie i sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu.