Polski English French German Russian

Ogólnie

Obecnie, myśląc o jakimkolwiek urządzeniu mamy świadomość, że jednym z istotnych elementów jego oceny jest oddziaływanie na środowisko naturalne.

Rozwiązania służące ochronie środowiska.

W całym, szeroko rozumianym zagadnieniu „ekologia a myjnia”, możemy wyróżnić trzy zasadnicze fazy: projektową, produkcyjną i eksploatacyjną.

Najważniejsza jest oczywiście faza eksploatacyjna i poprzedzająca Ekologiają instalacja. Nie należy jednak zapominać, że już na etapie założeń projektowych myjnia powinna być tworzona, aby jak najmniej obciążać środowisko – zarówno podczas produkcji jak i późniejszej eksploatacji. Związane jest to np. z uwzględnieniem możliwości instalowania systemów zasilania przez źródło energii odnawialnej czy takiego projektowania procesu produkcyjnego, aby oddziaływanie na środowisko było jak najniższe i odwracalne. To również użycie odpowiednich narzędzi projektowych i produkcyjnych. Produkcja to proces potencjalnie bardzo obciążający dla środowiska. Z tego powodu poddaje się go różnym regulacjom i ograniczeniom. Służą do tego m. in. odnośne normy ISO. Uzyskanie takiego certyfikatu gwarantuje, że urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby spełniało rygorystyczne wymogi ochrony środowiska na etapie powstawania i późniejszej eksploatacji.

Chcąc ocenić stopień oddziaływania myjni na środowisko, należy wziąć pod uwagę kilka zagadnień:

  1. Sposób podgrzewania wody (np. w myjni samoobsługowej). Kocioł grzewczy  powinien być tak dobrany, aby uzyskać pożądany wydatek ciepła przy zużyciu jak najmniejszej ilości paliwa. Wiąże się to z zastosowaniem sprawnych energetycznie kotłów o odpowiednio dobranych parametrach i taką organizacją procesu mycia, aby konsumpcja energii była jak najmniejsza. Tam, gdzie jest to uzasadnione ekologicznie, wskazane jest pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystanie do ogrzewania energii elektrycznej, jak to się dzieje np. w Norwegii lub stosowanie systemów skojarzonych w postaci: klasyczny kocioł na paliwo kopalne + źródło energii odnawialnej. Tu najczęściej stosowane rozwiązanie to kolektory słoneczne, które od pewnego czasu z powodzeniem stosujemy w dostarczanych przez nas myjniach oraz pompy ciepła (projekt w fazie wstępnej).
  2. Proces mycia – powinien zużywać nie tylko jak najmniej energii, ale także wody i chemikaliów. Jednym z podstawowych sposobów oszczędzania wody i ograniczania zużycia środków myjących – jest stosowanie obiegów zamkniętych wody czyli recyrkulacji. Z technicznego punktu widzenia rozwiązanie to jest możliwe do instalacji we wszystkich typach myjni. Technologia mycia powinna być dobrana do stopnia zanieczyszczenia i jego rodzaju. Właściwy dobór pozwala na poprawne umycie pojazdu przy zużyciu jak najmniejszej ilości wody.
  3. Procesy technologiczne związane z pracą urządzenia. Chodzi np. o regenerację systemów uzdatniania wody wykorzystywanej do mycia. Efekty ich działania są również składowymi procesu ochrony środowiska. Można tu np. wymienić odzyskiwanie wody odpadowej z procesu demineralizacji czy stosowanie zamkniętych cyrkulacyjnych systemów przeciwzamarzaniowych.
  4. Stosowane środki chemiczne – urządzenie powinno być tak zaprojektowane, aby zużywało ich jak najmniej oraz by dopuszczało stosowanie środków nieagresywnych i biodegradowalnych. 
  5. Oczyszczalnia ścieków. Wszystkie ścieki odprowadzane do środowiska (kanalizacji) muszą spełniać parametry wymagane prawem. Ścieki z myjni (nawet tych z obiegiem zamkniętym wody) mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz różnymi substancjami chemicznymi i organicznymi. W celu ich usunięcia przed odprowadzeniem do kanalizacji stosuje się układy separatorów i osadników.

Można wymienić jeszcze wiele czynników, mających wpływ na oddziaływanie myjni na środowisko. Należą do nich np. budynek myjni, a w szczególności jego konstrukcja, system ogrzewania i wentylacji czy system podgrzewania posadzki na stanowiskach myjnii  samoobsługowych. Zależą one jednak głównie od inwestora, w mniejszym stopniu od dostawcy myjni.