Polski English French German Russian

Obiegi zamknięte

Bioclean to urządzenie zaprojektowane przez nas specjalnie do oczyszczania silnie zanieczyszczonych wód ściekowych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów, stacji benzynowych, itp.

Spośród innych wyróżnia się ono poprzez:

 • niskie koszty inwestycyjne,
 • niskie koszty eksploatacyjne (nie jest wymagane dodawanie żadnych chemikaliów, zużywana jest jedynie energia elektryczna i raz w roku szczep bakterii),
 • skuteczny i szybki rozkład biologiczny nawet najbardziej stabilnych emulsji wodno-olejowych oraz większości chemikaliów i zanieczyszczeń organicznych,
 • wydajność dostosowaną do potrzeb – od kilku do kilkudziesięciu m³ wody/godz.,
 • możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami myjni (w tym samoobsługowymi) dowolnego dostawcy,
 • bezwonność ścieków (wysoka zawartość tlenu, uniemożliwiającą rozwój bakterii beztlenowych),
 • bezserwisową obsługę (nie występuje czyszczenie filtrów, złoża piaskowego, nie trzeba dbać o uzupełnianie chemikaliów, itp.) z pełną informacją w pamięci sterownika o powstałych nieprawidłowościach w pracy,
 • zabezpieczenie przed sytuacjami nietypowymi (np. brak wody w obiegu).
 • funkcjonalną i praktyczną konstrukcję.

ZASADA DZIAŁANIA

Bioclean funkcjonuje podobnie jak klasyczna oczyszczalnia miejska pracująca w oparciu o kilku etapowy cykl wykorzystujący do oczyszczania m. in. bakterie. Zasadnicza różnica polega na rodzaju zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz sposobie realizacji poszczególnych stopni oczyszczania. Ponieważ ścieki z warsztatów oraz myjni samochodowych i stacji benzynowych są zanieczyszczane w wysokim stopniu poprzez oleje mineralne, paliwa oraz środki myjące czy konserwujące samochody w środowisku tym samodzielny rozwój zwykłych kultur bakteryjnych jest w zasadzie wykluczony. Dlatego w Biocleanie stosujemy specjalne kultury bakterii, które wykorzystywane są między innymi do zwalczania skutków katastrof tankowców. Bakterie te przewyższają pod względem wydajności i odporności na substancje toksyczne zwykłe bakterie rozkładające związki ropopochodne.

Stosowane przez nas bakterie posiadają odpowiednie certyfikaty i są nieszkodliwe dla środowiska.

Oczyszczanie ścieków w Biocleanie odbywa się w kilku etapach:

Całość ścieków kierowana jest do pierwszego osadnika szlamu, gdzie osadza się piasek oraz zmineralizowane przez bakterie zanieczyszczenia. Następnie przepływem górnym woda przedostaje się do następnych zbiorników, których ilość i pojemność jest dobierana odpowiednio do spodziewanego obciążenia. Z ostatniego zbiornika woda jest pobierana przez urządzenie i napowietrzana do maksymalnego nasycenia tlenem przy pomocy umieszczonej w Biocleanie specjalnej dyszy. Natleniona w ten sposób woda jest następnie odprowadzana z powrotem do pierwszego osadnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu całość znajdujących się w osadnikach ścieków jest odpowiednio natleniona. Jest to niesłychanie istotne gdyż doprowadza to w krótkim okresie czasu do gwałtownego rozwoju wszczepionych do systemu kultur bakteryjnych, żerujących na związkach ropopochodnych. Proces ten odbywa się w osadnikach szlamu, w których sedymentują jednocześnie produkty rozpadu związków ropopochodnych i organicznych.

Tradycyjnie stosowane natlenianie ścieków w osadnikach szlamu jest niewystarczające i w związku z tym nieskuteczne. Skuteczność zastosowanego przez nas rozwiązania jest tak wysoka, że wszystkie normy na zawartość związków chemicznych w ściekach odprowadzonych do kanalizacji są z dużą rezerwą spełnione.

Dodatkowo urządzenie doczyszcza bardzo skutecznie ścieki eliminując zawiesinę przy pomocy bardzo skutecznego filtru opartego o hydrocyklon. To rozwiązanie stosowane w najbardziej wymagających sytuacjach – najskuteczniejsze i bezobsługowe.

JAKOŚĆ WODY UŻYTKOWEJ

Wysoka jakość wody użytkowej zagwarantowana jest przez biologiczne procesy rozkładu zanieczyszczeń oraz staranne doczyszczanie z zawiesiny i cząstek stałych przez hydrocyklon. Produkty rozkładu odkładają się w odstojnikach szlamu, tak, że już w ostatnim z nich, z którego woda podawana jest do zbiornika reaktora, zawiesiny występują w minimalnym stopniu. Mimo to w zbiorniku reaktora proces oczyszczania trwa nadal. Specjalna dysza napowietrzająca, umieszczona przed wejściem do reaktora, nasyca wodę pęcherzykami powietrza o średnicy 0,2 - 1 mm, które doprowadzają do zaistnienia procesu flotacji. Większość zawartych w wodzie zanieczyszczeń odkłada się na powierzchni pęcherzyków i unoszona do góry spływa górnym odpływem z powrotem do pierwszego osadnika szlamu. Woda użytkowa przed ujściem z reaktora przechodzi przez praktycznie bezserwisowy filtr odśrodkowy (hydrocyklon) wykonany ze stali kwasoodpornej. Przepływ wody w zbiorniku jest zorganizowany w ten sposób, że powstaje strefa czystej wody, z której pobierana jest woda użytkowa i poprzez pompę podnoszącą ciśnienie podawana na myjnię.

sultof-obiegi-zamkniete.png

Urządzenie Bioclean składa się z:

 1. Zbiornika reaktora ze specjalnie dobranym filtrem odśrodkowym – hydrocyklonem.
 2. Obudowy z kompletnym orurowaniem.
 3. Programowalnego sterownika automatycznego z możliwością przejścia na sterowanie ręczne.
 4. Pompy ssącej podającej wodę na urządzenie oraz ssąco/tłoczącej podającej wodę na myjnię.
 5. Dyszy napowietrzającej.

Zastosowanie i dane techniczne

Model OZW5S - do myjni bramowych oraz portalowo-tunelowych,

Zasilanie ok. 3 kW, wydajność 3000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 2000 l/h bezciśnieniowo

Model OZW15S - do myjni tunelowych i do pojazdów ciężarowych

Zasilanie ok. 5 kW, wydajność 7000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 8000 l/h bezciśnieniowo

Model OZW30S - do wysokowydajnych myjni tunelowych i potokowych

Zasilanie 6 kW, wydajność 15000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 15000 l/h bezciśnieniowo