Polski English French German Russian

Nagrody i certyfikaty

SULTOF

ISO 9001

Dążąc do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w lipcu 2006 roku Certyfikat_ISO_9001_Sultof_PL wdrożyliśmy system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001. Od tego momentu wszystkie nasze działania odbywają się zgodnie z ustalonymi procedurami, których celem jest spełnienie wymagań i utrzymanie zadowolenia Klientów na wysokim poziomie. Stawiamy sobie za cel doskonalenie oferowanych rozwiązań, opracowywanie nowych systemów wychodzących naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów oraz pomoc w zakresie dostosowywania istniejących rozwiązań do zmieniających się możliwości technicznych i technologicznych. Cele te pragniemy realizować poprzez m.in. oferowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, projektowanie i budowę systemów do nietypowych adaptacji, prowadzenie świadomej i otwartej polityki obsługi Klienta, opartej na rzetelnej wymianie informacji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

ISO 14001

Dążąc do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w kwietniu 2015 roku Certyfikat_ISO_14001_Sultof_PL wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001.

 

 

 

 

 

 

 

CWB 2011

W dobie powszechnego stosowania odroczonych płatności, problemem stają się zatory płatnicze. Zjawisko jest szczególnie niebezpieczne dla małych i średnich firm, które za skutki braku płynności finansowej odpowiadają całym swoim majątkiem. Na rynku coraz większą wartość zyskują kontrahenci, których dane finansowe dają gwarancję wysokiego poziomu płynności.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe Certyfikat Wiarygodności Biznesowejwyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
Otrzymanie Certyfikatu to prestiżowe wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.