Polski English French German Russian

Alternatywne źródła energii

Jednym z rozwiązań służącym poprawie efektywności energetycznej myjni samochodowych jest wprowadzenie do układu grzewczego energii słonecznej. Korzyści wynikające z oszczędności na podgrzewaniu wody technologicznej dzięki promieniom słonecznym mogą sięgać 60% w skali roku w zależności od parametrów urządzeń myjni oraz lokalizacji.

sultof-aze-1.png

Rys. 1. Alternatywne źródła energii. Przykłądowa wizualizacja

sultof-aze-2.png

Rys. 2. Przykładowy zysk solarny w skali roku

Pozyskiwanie Energii Słonecznej jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii energetycznych na świecie.

Roczna wartość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie W skali roku w Polsce możemy liczyć na usłonecznienie w przedziale od 1390 do 1900 godzin, w zależności od regionu. W województwie mazowieckim jest to 1550 do 1700 godzin. Średnio przyjmuje się wartość około 1600 godzin.

sultof-aze-3.png

Rys. 3. Wykres przepływu energii

Z troski o środowisko naturalne wdrażając energooszczędne rozwiązania na myjni optymalizujemy koszty, oszczędzamy konkretne pieniądze a jednocześnie lepiej chronimy środowisko naturalne. Takie podejście jest nie tylko zgodne z polityką energetyczną Unii Europejskiej, ale wręcz wymagane i wspierane środkami z różnych funduszy strukturalnych. Odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem.

Rozwiązaniem dedykowanym dla myjni samochodowych jest zastosowanie kolektorów płaskich.

sultof-aze-4.png

Kolektory mają za zadanie przetworzenia promieniowania słonecznego na energię cieplną, która poprzez zamknięty obieg płynu solarnego jest dostarczana i przekazywana do zasobnika z wodą technologiczną.

 

Wykonalność techniczna – podstawowe czynności gwarantujące odpowiednie dopasowanie instalacji:

 • Sprawdzenie zapotrzebowania na energie cieplną poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • Dostosowanie urządzeń do wielkości zapotrzebowania – dobór ilości kolektorów słonecznych, wielkość zasobnika solarnego oraz pozostałych akcesoriów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji,
 • Montaż kolektorów na konstrukcji ocynkowanej – zaprojektowanej odpowiednio do potrzeb i ułożenia myjni,
 • Wpięcie zasobnika solarnego w istniejącą instalację szeregowo (z zasobnikiem istniejącym zamontowanym w piecu grzewczym) – co umożliwia optymalne wykorzystanie energii cieplnej z kolektorów słonecznych bez konieczności montowania elektrozaworów i przełączników,
 • Podłączenie zasobnika z grupą sterowniczo-pompową oraz kolektorami słonecznymi.

Kolektory słoneczne zazwyczaj instalowane są na konstrukcji myjni, choć istnieje możliwość montażu na ścianie południowej budynku lub na ziemi. Należy pamiętać, ze musimy zapewnić jak najdłuższe operowanie słońca na płytę kolektora. Optymalny jego kąt nachylenia do poziomu wynosi 45 stopni.

sultof-aze-6.png

Dobór liczby kolektorów dla myjni samochodowych jest uzależniony od wielu parametrów m.in. natężenia ruchu, który niesie za sobą zużycie ciepłej wody technicznej.

W celu zapewnienia optymalnych parametrów energetycznych zaleca się zastosowanie odpowiedniej liczby kolektorów słonecznych wg poniższej tabeli.

 

Ilość stanowisk myjni Ilość kolektorów Ilość baterii kol. Długość baterii kol. Pojemność zasobnika solarnego Pojemność naczynia przeponowego
2 Stanowiska 6 1 bateria / 6 kol. 7m 500 litrów 35 litrów
2 Stanowiska 8 1 bateria / 8 kol. 9,2 m 800 litrów 80 litrów
3 Stanowiska 11 2 baterie / 6 i 5 kol. 13 m 1000 litrów 80 litrów
4-5 Stanowisk 16 2 baterie / po 8 kol. 19 m 1500 litrów 150 litrów
6-7 Stanowisk 20 4 baterie/ po 5 kol. 24 m 2000 litrów 150 litrów
8 Stanowisk 25 5 baterii / po 5 kol 30 m 2000 litrów 150 litrów

Każdy zestaw solarny składa się z kilku podstawowych elementów:

 1. Kolektory Słoneczne 
 2. Zestaw przyłączeniowy kolektory 
 3. Zespół sterowniczo-pompowy
 4. Zasobnik Solarny 
 5. Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
 6. Naczynia Przeponowego do wody
 7. Naczynie Przeponowe do glikolu 
 8. Przewody łączące kolektory z zasobnikiem
 9. Pompa do napełniania instalacji solarnej
 10. Płyn solarny
 11. Konstrukcja do mocowania kolektorów
 12. Śruby montażowe

sultof-aze-7.png

Rys. 4. Elementy zestawu solarnego